Κλειδοθήκη

Η κλειδοθήκη βρίσκεται στον τοίχο δίπλα από την πόρτα. Κατεβάζετε το πορτάκι της , βάζεται στην ευθεία τον κωδικό και σείρετε προς τα κάτω το μαύρο πλαίσιο. Το κλειδί το επιστρέφετε εκεί στην αναχώρηση σας. The key holder is on the wall next to the door. Lower its door, put the code in straight line and slide down the black frame. You return the key there on your departure.