Οδηγίες για Ζεστό Νερό

  1. Πατήστε το γκρί κουμπάκι στο κάτω δεξιά μέρος του πίνακα. Τότε θα αλλάξει χρώμα.
  2. Σβήνει μόνος του μετά από λίγα λεπτά και δεν χρειάζεται να τον ξανά πατήσετε!
  3. Press the gray button at the right bottom side of the panel. Then it will change color.
  4. It turns itself off after a few minutes and you don’t have to tap it again!