Οδηγίες για την Καφετιέρα

Για espresso :

 • Βάλτε την μηχανή στην πρίζα .
 • Βάλτε νερό στο δοχείο της .
 • Πατήστε το κουμπί με το μικρό ποτηράκι στο πάνω μέρος .
 • Η κάψουλα για espresso είναι αυτή χωρίς αυτάκι για άνοιγμα πάνω της.
 • Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει βάλτε την κάψουλα μέσα , κλείστε το καπάκι της και πατήστε τη κουμπί με το μικρό ποτηράκι

For espresso:

 • Plug the machine into the socket. 
 • Put water in its container. 
 • Press the button with the sign of a small glass on top.
 • The capsule for espresso is the one without an opening on it. 
 • As soon as it stops flashing, put the capsule inside, close its lid and press the button with the small glass. 

Για γαλλικό καφέ:

 • Βάλτε την μηχανή στην πρίζα .
 • Βάλτε νερό στο δοχείο της .
 • Πατήστε το κουμπί με το μεγάλο ποτηράκι στο πάνω μέρος .
 • Η κάψουλα για espresso είναι αυτή με το αυτάκι για άνοιγμα πάνω της
 • Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει , τραβήξτε το κάλυμμα της κάψουλας , βάλτε την μέσα , κλείστε το καπάκι της μηχανής και πατήστε τη κουμπί με το μεγάλο ποτηράκι .

For French coffee:

 • Plug the machine into the socket.
 • Put water in its container.
 • Press the button with the sign of a big glass on top.
 • The espresso capsule is the one with the self opening on it.
 • Once it stops flashing, pull the capsule cover, put it inside, close the machine lid and press the button with the big glass.